Kırsal Kalkınma | Kırsal Kalkınma Projeleri

0 332 235 88 54 bilgi@arikanmuhendislik.com

Menu

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ : Devletin verdiği hibelerle sizde yatırım yapabilir, yatırımlarınızı arttırabilirsiniz. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca  Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen tarıma dayalı yatırımlar ile makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı, 19 şubat 2011 tarih ve 27851 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2011/1409 sayılı  bakanlar kurulu kararı ile 31/12/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. ekonomik yatırımlara %50, toplu basınçlı sulama sistemlerine % 75, makine ekipman alımına % 50 hibe verilmektedir.  Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi aşağıdaki  konuları kapsar:

Ekonomik yatırımlar

1. Yeni yatırım tesisleri

2. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi

3. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması

4. Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar

5. Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanan tarımsal üretim tesisleri

6. Koyun, keçi ve manda ile ilgili modern sabit yatırımlar

Toplu basınçlı sulama sistemleri

Makine ve  ekipman alımları